Schema VT-19

Södermalm

Kursnr Kurs Ålder Tid Dag Kursstart Antalggr Lov Pris
BTI1S Balett 5 år (14) 15:30-16:10 tisdag 29/1-19 10 ggr 9,10,16 1750kr
BTI2S Balett 6-7 år (13-12) 16:15-17:00 tisdag 29/1-19 10 ggr 9,10,16 1750kr
JSDTI1S Jazz & Showdisco forts 10-11 år(09-08) 17:00-17:50 tisdag 15/1-19 12 ggr 9,10,16 1950kr
JSDTI2S Jazz & Showdisco forts 12-14 år 17:50-18:50 tisdag 15/1-19 12 ggr 9,10,16 1950kr
JSDTI3S Jazz & Showdisco forts/avancerad 14-16 år 18:50-20:00 tisdag 15/1-19 12 ggr 9,10,16 1950kr
DMO1 Dansmix 9-11 år 16:20-17:05 onsdag 30/1-19 10 ggr 9,10,16 1800kr
BO1S Balett nyb/forts 8-10 år 17:10-17:55 onsdag 30/1-19 10 ggr 9,10,16 1800kr
JSSF1S Jazzshow & Streetdance 7-9 år (12-10) 16:15-17:00 fredag 1/2-19 10 ggr 9,10,16 1750kr
JSDF2S Jazz & Showdisco fort 11-13 år 17:10-18:00 fredag 18/1-19 12 ggr 9,10,16 1950kr
JSDF3S Jazz & Showdisco forts /avancerad 13-16 år 18:00-19:00 fredag 18/1-19 12 ggr 9,10,16 1950kr
BDL1S Barndans 4 år (15) 09:20-10:00 lördag 2/2-19 10 ggr 9,10,16 1700kr
BDL2S Barndans 5 år (14) 10:05-10:50 lördag 2/2-19 10 ggr 9,10,16 1700kr
BL2 Balett 11-14 år 10:50-11:40 lördag 9/2-19 8 ggr 9,10 1500kr
JSDL1S Jazz & Showdisco 6-7 år ( 13-12) 11:40-12:25 lördag 2/2-19 10 ggr 9,10,16 1750kr
JSDL2S Jazz & Showdisco 8 -9 år (11-10) 12:55-13:45 lördag 2/2-19 10 ggr 9,10,16 1750kr
JSDL3S Jazz & Showdisco forts 10-12 år (09-08) 13:50-14:50 lördag 2/2-19 10 ggr 9,10,16 1750kr
JSDL4S Jazz & Showdisco forts 13-16 år 14:50-16:00 lördag 2/2-19 10 ggr 9,10,16 1750kr
BS1S Balett 5 år (14) 09:30-10:10 söndag 3/2-19 10 ggr 9,16 1750kr
BS2S Balett 6 år (13) 10:15-10:55 söndag 3/2-19 10 ggr 9,16 1750kr
BS3S Balett 7 år (12) 11:00-11:45 söndag 3/2-19 10 ggr 9,16 1800kr
BS4S Balett 8-10 år (11-09) 12:00-12:45 söndag 3/2-19 10 ggr 9,16 1800kr

Gröndal

Kursnr Kurs Ålder Tid Dag Kursstart Antalggr Lov Pris
BDL1/BDL2 Barndans 4-5 år (15-14) 10:00-10:40 lördag 2/2-19 10 ggr 9,10,16 1700 kr
JSDL1 Jazz & Showdisco 6 år ( 13) 10:45-11:30 lördag 2/2-19 10 ggr 9,10,16 1750 kr
JSDL2 Jazz & Showdisco 7-8 år (12-11) 11:40-12:25 lördag 2/2-19 10 ggr 9,10,16 1750 kr
JSDL3 Jazz & Showdisco forts 9-10 år (10-09) 12:30-13:20 lördag 2/2-19 10 ggr 9,10,16 1750 kr
JSDL4 Jazz & Showdisco forts 11-12 år (08-07) 13:30-14:25 lördag 2/2-19 10 ggr 9,10,16 1750 kr
JSL Jazz & Showdisco forts 13-15 år 14:30-15:30 lördag 2/2-19 10 ggr 9,10,16 1750 kr
BS1G Balett 4-5 år (15-14) 10:00-10:40 söndag 10/2-19 8 ggr 7,9 1450 kr
BS2G Balett 6-7 år( 13-12) 10:45-11:30 söndag 10/2-19 8 ggr 7,9 1450 kr
BS3G Balett 8-10 år (11-09) 11:40-12:30 söndag 10/2-19 8 ggr 7,9 1500 kr

Kursnr Kurs Ålder Tid Dag Kursstart Antalggr Lov Pris