Schema HT-18

Södermalm

Kursnr Kurs Ålder Tid Dag Kursstart Antalggr Lov Pris
BTI1S Balett 4-5 år (14-13) 15:30-16:10 tisdag 11/9-18 10 ggr 41,44 1750 kr
BTI2S Balett 6-7 år (12-11) 16:15-17:00 tisdag 11/9-18 12 ggr 44 1950 kr
JSDTI1S Jazz & Showdisco forts 9-10 år(09-08) 17:00-17:50 tisdag 4/9-18 12 ggr 41,44 1950 kr
JSDTI2S Jazz & Showdisco forts 11-13 år 17:50-18:50 tisdag 4/9-18 12 ggr 41,44 1950 kr
JSDTI3S Jazz & Showdisco forts/avancerad 13-15 år 18:50-20:00 tisdag 4/9-18 12 ggr 41,44 1950 kr
DMO1 Dansmix 8-10 år (10-08) 16:20-17:05 onsdag 12/9-18 10 ggr 41,44 1750 kr
BO1S Balett nyb/forts 9-11 år 09-07) 17:10-17:55 onsdag 12/9-18 10 ggr 41,44 1750 kr
DMO2 Dansmix 11-13 år 18:00-19:00 onsdag 12/9-18 10 ggr 41,44 1750 kr
BO2S Balett fort ung/vuxen 18:00-19:00 onsdag 12/9-18 10 ggr 41,44 1850 kr
BO3S Balett ung/vuxna 19:00-20:00 onsdag 12/9-18 10 ggr 41,44 1850 kr
HTO1S Hiphop 7-8 år (11-10) 16:20:17:05 torsdag 13/9-18 10 ggr 44 1750 kr
HTO2S Hiphop fort 9-10 år (09-08) 17:10-18:00 torsdag 13/9-18 10 ggr 44 1750 kr
JSDF1S Jazz & Showdisco 6-7 år (12-11) 16:15-17:00 fredag 14/9-18 10 ggr 41,44 1750 kr
JSDF2S Jazz & Showdisco fort 10-12 år 17:10-18:00 fredag 14/9-18 10 ggr 41,44 1750 kr
JSDF3S Jazz & Showdisco forts /avancerad 12-14 år 18:00-19:00 fredag 14/9-18 10 ggr 41,44 1750 kr
BDL1S Barndans 3 år (15) 09:30-10:10 lördag 8/9-18 10 ggr 41,44 1700 kr
BDL2S Barndans 4 år (14) 10:15-11:00 lördag 8/9-18 10 ggr 41,44 1700 kr
BL1 Balett 5 år (13) 11:05-11:45 lördag 29/9 6 ggr 41,44 1100 kr
BDL3S Barndans 5 år ( 13) 11:55-12:40 lördag 8/9-18 10 ggr 41,44 1700 kr
JSDL1S Jazz & Showdisco 6 år (12) 11:55-12:40 lördag 8/9-18 10 ggr 41,44 1750 kr
JSDL2S Jazz & Showdisco 7-8 år (11-10) 12:55-13:45 lördag 8/9-18 10 ggr 41,44 1750 kr
JSDL3S Jazz & Showdisco forts 9-10 år (09-08) 13:45-14:40 lördag 8/9-18 10 ggr 41,44 1750 kr
JSDL4S Jazz & Showdisco forts 11-13 år 14:40-15:50 lördag 8/9-18 10 ggr 41,44 1750 kr
BS1S Balett 4 år (14) 09:30-10:10 söndag 9/9-18 8 ggr 1450 kr
BS2S Balett 5 år (13) 10:15-10:55 söndag 9/9-18 8 ggr 1450 kr
BS3S Balett 6 år (12) 11:00-11:45 söndag 9/9-18 10 ggr 44 1750 kr
BS4S Balett 7-8 år (11-10) 12:00-12:45 söndag 9/9-18 10 ggr 44 1750 kr

Gröndal

Kursnr Kurs Ålder Tid Dag Kursstart Antalggr Lov Pris
BDL1 Barndans 3 år (15) 10:15-11:00 lördag 8/9-18 10 ggr 41,44 1700 kr
BDL2 Barndans 4 år (14) 10:15-11:00 lördag 8/9-18 10 ggr 41,44 1700 kr
BDL3 Barndans 5 år (13) 11:05-11:50 lördag 8/9-18 10 ggr 41,44 1700kr
JSDL1 Jazz & Showdisco 6-7 år (12-11) 11:55-12:40 lördag 8/9-18 10 ggr 41,44 1750 kr
JSDL2 Jazz & Showdisco forts 8-9 år (10-09) 12:45-13:35 lördag 8/9-18 10 ggr 41,44 1750 kr
JSDL3 Jazz & Showdisco forts 10-11 år (08-07) 13:40-14:30 lördag 8/9-18 10 ggr 41,44 1750 kr
JSL Jazz & Showdisco forts 12-14 år 14:30-15:40 lördag 8/9-18 10 ggr 41,44 1750 kr

Kursnr Kurs Ålder Tid Dag Kursstart Antalggr Lov Pris