Anmälningsvillkor

Anmälan
Anmälan till kurs gör du enkelt genom att välja den kurs du är intresserad av. Under respektive kurs ser du om det finns lediga platser eller om kursen är fullbokad. När du trycker på knappen ”Boka kurs” behöver du slutföra bokningen genom att klicka på ”Visa valda kurser” och slutföra betalningen. Här kommer du till sidan ”Bekräfta anmälan” där du enkelt slutför din bokning genom att betala den via  faktura. Vid betalning med faktura så måste betalning ha kommit oss tillhanda innan kursstart. Kursen är bokad efter att betalningen är genomförd. 

Vid anmälan kommer vi eventuellt att kontakta Er för att diskutera kursvalet.

Kurskallelse
När vi fått din anmälan för bokad kurs skickar vi dig en kurskallelse.  Har du inte fått en kursbekräftelse vänligen kontakta oss. Du ansvarar själv för att hålla koll på din kursstart.

Betalning med faktura

Betalning skall vara oss tillhanda inom 10 dagar, se bifogat inbetalningskort. Om du inte fått något inbetalningskort vänligen kontakta oss.

Vid anmälan tätt inpå eller efter kursstart sker betalning kontant vid första lektionstillfället.

Delbetalning

Du har möjlighet att dela upp din kursavgift mot en extra avgift, kontakta oss för mer information.

Avanmälan

Eventuell avanmälan görs endast via e-post. När vi fått din avanmälan skickar vi en bekräftelse på detta. Vänligen kontakta oss om du inte fått en bekräftelse på din avanmälan.

Vid avanmälan senare än 2 veckor före kursstart debiteras en avanmälningsavgift på 250 kr.

 Om ni avbryter kursen eller inte kommer till kursstart är ni skyldig att betala full kursavgift.

Återbetalning

Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning av kursavgiften. Om man p.g.a. sjukdom ej har möjlighet att fullfölja kursen och styrker detta med läkarintyg återbetalar vi kursavgiften för den tid läkarintyget avser.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att skjuta upp kurstillfällen ,ändra tid, lokal,  lärare samt slå ihop grupper om så blir nödvändigt utan att erlagd kursavgift återbetalas.

Är kursen fullbokad kan du ställa ditt barn i kö. Blir det en ledig plats kontaktar vi er för ev. anmälan. Köplatsen gäller endast en termin.

Tryckfel

Vi reserverar oss och beklagar eventuella tryckfel och felprissättningar på hemsidan.