Vanliga frågor

1. Kan man prova på enstaka lektioner?

I mån av plats kan man prova på en danslektion till en kostnad av 200 kr. Betalas kontant vid första lektionstillfället.

2. Hur gör jag en avanmälan?

Eventuell avanmälan görs endast via e-post. När vi fått din avanmälan skickar vi en bekräftelse på detta. Vänligen kontakta oss om du inte fått en bekräftelse på din avanmälan.

Vid avanmälan senare än 2 veckor före kursstart debiteras en avanmälningsavgift på 250 kr.

Om ni avbryter kursen eller inte kommer till kursstart är ni skyldig att betala full kursavgift.

3. Hur sker en återbetalning?

Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning av kursavgiften. Om man p.g.a. sjukdom ej har möjlighet att fullfölja kursen och styrker detta med läkarintyg återbetalar vi kursavgiften för den tid läkarintyget avser.

4. Får föräldrar vara med på danslektionerna?

Vi pedagoger avgör om en vuxen behöver närvara under lektionen.

5. Kan man ställa sig i kö?

Är kursen fullbokad kan du ställa ditt barn i kö. Blir det en ledig plats kontaktar vi er för ev. anmälan. Köplatsen gäller endast en termin.

6. Hålls det någon avslutning?

Efter vårterminens kurser erbjuds samtliga elever att delta på en större avslutning om inget annat anges. Inför denna avslutning kommer samtliga kurser att utföra ett eller flera nummer.  Detta gäller ej pyttedanskursen samt 8 veckors kurserna.

Separat information delas ut.

Under höstterminen arrangeras en ”Föräldrapåtittning” vilket innebär att föräldrar, syskon m.f.l kan närvara vid sista kurstillfället om inget annat anges. Detta gäller ej pyttedanskurserna samt 8-veckors kurserna.