Barndans

Barndans är dans på barnens villkor där pedagogen lockar barnen att träna sin motorik, styrka och balans samt känsla för rytm och musikalitet.
Genom olika förflyttningssteg (gå, springa, galopp och hoppsa) övas barnens rumsuppfattning och koordination. Improvisationsövningarna är också ett viktigt inslag då de utvecklar uttrycksförmåga och rörelsefantasi.
Grupperna är åldersindelade för att passa barnens motoriska förutsättningar.
Barnen deltar utan föräldrar. Kurserna hålls på Södermalm och i Gröndal.

6 Kurser

6 Kurser